Ett kulturhistoriskt landskap

Småländsk lantidyll  med gärdesgårdsinhägnade hagar, gamla stenmurar och hamlade träd.

Byggnader och uthus som visar hur man levde förr i det gamla bondesamhället.

Linneryds by, tidigare Grishult, är belägen i sydvästra utkanten av Malmbäcks socken och gränsar mot Vaggeryds kommun. Byn ligger utmed väg 817 mellan Hok och Malmbäck.

Byn är skiftad, dels genom storskifte år 1804, dels laga skifte år 1873. Idag finns tre äldre mangårdsbyggnader och ett missionshus. Det finns även två yngre åretruntbostäder och ett aktivt lantbruk.

Nässjö kommuns byggnadsvårdspris 2009 för restaureringen av mangårdsbyggnaden på Linneryd 1:16

”För restaurering av äldre bebyggelse och återskapande av betesmarker och ängslador som ger oss en unik bild av det gamla småländska kulturlandskapet”