Fårstall

Investering för fårstall i äldre gårdsmiljö

Vi har blivit beviljade investeringsstöd för att bygga ett nytt fårstall av Länsstyrelsen i Jönköpings län som medfinansieras av Europeiska unionen.

Liten beskrivning av byggnationen och varför.

Ladugården utgör en central del  av gårdsmiljön med de tillhörande byggnaderna. Investeringar i den befintliga ladugården för att bedriva en ökad nötdjursproduktion är inte möjlig.  

Att bygga nytt djurstall för nötköttsproduktion innebär att den gamla gårdsmiljön går förlorad.

Därav denna bidragsansökan om att bygga ett mindre fårstall för ca 60 stycken tackor som får karaktären av en tidigare äldre tröskvandring eller täckt gödselstack. Vid den tänkta byggplatsen har det tidigare funnits en täckt gödselstack ( se bilden nedan).

Följande byggnader finns: en gammal tvillingstuga från tidigt 1800-tal (museum), ladugård, magasin, vagns-och fårhus, jordkällare, tvättstuga, 6 stycken ängslador samt en enkammarstuga från tidigt 1800-tal.

Foto från cirka 1950

För att bevara gårdens helhet med äldre byggnader krävs att byggnationen av fårstallet inte blir dominant mot övriga byggnader samt att byggkomponenter och material har karaktär av dåtida byggnation.