Enkammarstuga i Linneryd

Projektet Enkammarstuga i Linneryd består i att flytta och uppföra en enkammarstuga från 1800-talet som ska användas som ett allaktivitetshus. Lokalen ska användas som en samlingslokal till föreläsningar med pedagogiska visningar av gamla arbetsmetoder inom jordbruk och hur byggnader uppfördes förr i tiden. I stugan kommer det att finnas ett mindre kök för att enklare förtäring ska kunna beredas för besökare. Enkammarstugan ska vara tillgänglig för allmänheten. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att bevara och förstärka natur- och kulturvärdena och förmedla dessa värden till besökare.

Vi sammanbetar med Länsstyrelsen i Jönköping och Nässjö kommun för att göra detta möjligt.