Byggnadsvård

För att förstärka kulturvärdet i odlingslandskapet påbörjades 1998 arbetet med att restaurera och återskapa de byggnader som hör till det småskaliga jordbruket. På gården finns en tvillingstuga från 1817, ved- och vagnskjul, fårhus och ladugård, samtliga är av äldre årgång. Det finns även ett äldre magasin som inrymmer jordkällare, drängkammare, visthusbod och dass. i magasinet finns en övervåning avsedd till spannmålsförvaring. På gården finns också ett brygghus, en fristående jordkällare samt sex stycken ängslador, återskapade efter gammal förlaga från Linneryd.

Tvillingstugan som blev kvar på sin ursprungsplats vid laga skifte 1873 har sedan 1998 restaurerats i olika etapper. Den har fått den utvändiga fasad och utseende som den hade vid sekelskiftet 1800-1900.

Invändigt kommer rummen att visa olika tidsepoker beroende på vad som är mest antikvaristiskt att bevara från tidigt 1800-tal med original schablontapeter fram till 1940-tal.

 

MANGÅRDSBYGGNADEN

Köket, som tidigare varit 2 kök, har båda spishällarna kvar. Den ena spishällen är från 1817 och den andra, med en järnspis Husqvarna 25, från sekelskiftet. Golvet är ett trägolv med breda plankor och i ena halvan av köket är väggarna klädda med en bred pärlspåntad panel och i den andra halvan med en tidstypisk tapet.

 

Norra rummet på nedervåningen har varit tapetserat i flera omgångar. Förutom den understa schablontryckta tapeten från 1800-talets första hälft har ytterligare 7 skikt varit upptapetserade. Den nu frilagda 1800-talstapeten är tryckt med två olika schabloner, en i mycket mörkt blått och en i mönjerött mot en ursprungligen klar, mellanblå bottenfärg. Över trekantslisten mot taket har en bård funnits, målad i rosa med svart schablontryck. Nedtill finns en monokromt målad grå bröstning, ca 60 cm hög. Arbetet med tapeten och bården har utförts av konservatorer och målsättningen med konserveringsarbetet var att rengöra och laga utvald väggbeklädnad samt tona in lagningarna i en neutral nyans. Viss rekonstruktion har gjorts men huvudsyftet var att framhålla originalmaterialet.

 

Södra rummet på nedervåningen har i stort sett lämnats orört. Väggarna är klädda med en Kinainspirerad tapet troligen från 1940-talet där viss ilagning på skadade partier har skett.

 

Norra kammaren på övervåningen, som troligen moderniserats på 1930-40 talet, har bevarats intakt. Vissa partier av tapeten har lagats med bitar av original tapeten.

 

I södra kammaren på övervåningen har restaurering av den gamla tapeten skett. Tapeten är troligtvis från början av 1800-talet och är en schablontapet i blått med en rosa bröstning. I detta rum har också det gamla trägolvet frilagts.

 

Köket på andra våningen  är troligen är inrett  som undantag för Isak Jonsson och hans hustru  när sonen Weimer tog över fastigheten på 1940-talet. Detta kök har i stort sett fått vara orört, den gamla 50-tals tapeten med rombiskt mönster finns kvar, likaså spishällen med den gamla vedspisen, en Husqvarna nr 16 med nyrenässansmotiv.

 

Södra rummet på övervåningen har breda kilsågade golvbrädor och väggarna är tapetserade med en jugendtapet från 1900-talets början. Tapeten är i sitt orginalutförande och har aldrig övertapetserats. I taket fanns vitlimmad spännpapp. Restaureringen i detta rum har bestått av restaurering av tapeten och omspänning av taket.

 

I hallen på ovanvåningen finns väggmålningar som troligtvis är från början av 1800-talet.

 

MAGASINET, MATKÄLLARE OCH BRYGGHUS

Magasinet innehåller drängkammare med öppen spis, visthusbod med trappa upp till vinden där man troligen förvarade säd. Längst till höger ligger dasset. På södra sidan leder en trappa ner till en jordkällare som ligger under marknivå.